13 de novembre 2006

Gent: revista d'informació municipal??


Cada tres mesos la meua ànima de periodista frustrada rep un dur colp per part de l’Ajuntament. Aquest colp coincideix amb l’arribada a casa de l’engendre en què s’ha convertit la revista “Xent”. I dic engendre perquè lluny de ser una revista d’informació municipal, s’ha convertit en aparador del regidor d’urbanisme, amb el vist-i-plau de la resta de companys de partit.

Més de la meitat de les pàgines de l’últim número es dediquen a les obres passades, presents i futures, deixant ben palés com d’abandonades estan la resta d’àrees.

I de postres la font de la Plaça “el nom de la qual no vull pronunciar”, de dia, de nit, de costat, des de l’aire, des de l’altre costat, des de més avall... Ja ho sabem que n’estan pagats de la font, i més “ben pagat” està qui l'ha feta...